บรรณานุกรมกฎหมายประเทศเวียตนาม

บรรณานุกรมกฎหมายประเทศเวียดนาม

คลังหนังสือระบบดิ้วอี้              

342.59701 .ร112

             Title              รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเวียตนาม.

              Imprint         พระนคร, โรงพิมพ์วิบูลกิจ, 2492.

              Descr.          24 หน้า. ภาพประกอบ.

              Subjects       กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- เวียดนาม.

                                  เวียดนาม -- การเมืองและการปกครอง.

คลังหนังสือระบบแอลซี                

JX1573 .H8       

             Title               Law and Vietnam                 

             Author            Hull, Roger H. & John C. Novogrod. Foreword by Myres S.

             Imprint            Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publications, 1968.

             Descr.              211 p.

             Subjects           Law -- Vietnam.

   -------------------

General book                        

KPV3202.A33 1993 H4

             Title              He thong hoa van ban phap luat ve dau turnuoc ngoai tai Viet Nam.

              Imprint          [TP. Ho Chi Minh] : Phap ly, [1993]

             Descr.            2 v.

             Note             Vietnamese and English. At head of title: Cong hoa xa hoi chu nghia

                                 yiet Nam.

                                 Systemizing legal documents on foreign investment in Viet Nam –

                                 Cover.

              Subjects       Investments, Foreign -- Law and legislation -- Vietnam.

             Location       Sanya Dharmasakti Library

-------------------

คลังหนังสือระบบแอลซี                

HG5742 .V5     

             Title              Doing business in Viet Nam; legal and commercial considerations.

              Author          Vietnam Council on Foreign Relations.

              Imprint          [Saigon] Vietnam Council on Foreign Relations n.d.

              Descr.            118 p. map.

              Subjects        Law -- Vietnam -- Popular works.

                                  Business enterprises -- Vietnam.

-------------------

General book                        

HG5750.5.A3 B72      

             Title              Foreign investment & trade law in Vietnam.

             Author           Brahm, Laurence J.

             Imprint           Hong Kong : Asia 2000 Ltd., 1992.

             Descr.            xiii, 175 p. : ill.

             Subjects         Investments, Foreign -- Vietnam.

                                  Commercial law -- Vietnam.

              Location        Pridi Banomyong Library

                                  Sanya Dharmasakti Library

-------------------

คลังหนังสือระบบแอลซี                

Z661 .V5

             Title              The new Vietnam press law.

             Author           Vietnam Council on Foreign Relations.

             Edition           2d ed.

              Imprint          Saigon, [1971]

              Descr.            32 p.

               Subjects        Press law -- Vietnam.

-------------------

คลังหนังสือระบบแอลซี                

HD1167 .V5       

             Title              The Vietnamese land reform law.

              Author          Vietnam Council on Foreign Relations.

              Imprint          Saigon, n.d.

              Descr.            18 p.

              Subjects          Land tenure -- Law and legislation -- Vietnam.

-------------------

General book                         

KPV3202 .N46      

             Title              Viet Nam's integration into the world business community for peace,

                                  development, mutual benefit, through the rule of law.

              Author           Ngo, Ba Thanh.

               Imprint          Viet Nam : Viet Nam Fund for Supporting Technological Creations,

                                  c1993.

               Descr.           322 p.

               Subjects        Vietnam Fund for Supporting Technological Creations.

                                    Investments, Foreign -- Law and legislation -- Vietnam.

                                    Vietnam -- Foreign economic relations.

              Location        Sanya Dharmasakti Library

-------------------

General book                        

KPV1758.C66 A47

             Title              The Alternative dispute resolution in Vietnam / Institute of State and

                                  Law, National Centre for Social Sciences and Humanities, Vietnam.

             Imprint          Chiba, Japan : Institute of Developing Economies, 2002.

             Descr.            vi, 122 p. : ill.

             Series             IDE Asian law series ; no. 20

             Subjects          Dispute resolution (Law) -- Vietnam.

             Location         Sanya Dharmasakti Library

                                  Boonchoo Treethong Library

-------------------

General book                        

KPV3202 .V54      

            Title               Legal documents relating to the reform of administrative procedures

                                 on foreign investment in Vietnam = Nhung van ban phap luat ve cai

                                 cach  thu tuc hanh chinh trong linh vuc dau tu nuoc ngoai tai Viet

                                 Nam

             Imprint          [Ho Chi Minh City, Vietnam] : National Political Pub. House, 1996.

             Descr.            719 p.

             Note             English and Vietnamese.

                                 Cover and spine title: Van ban phap luat ve cai cach thu tuc hanh

                                 chinh   trong linh vuc   dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam.

             Subjects         Investments, Foreign -- Law and legislation -- Vietnam.

             Location         Boonchoo Treethong Library

-------------------

Document

DOC .A3357T43      

             Title             Technical assistance to the Socialist Republic of Viet Nam for legal

                                 system development  up to year 2010 and capacity building for

                                 secured   transactions registration

              Author          Adhikari, R. B. , E. Araneta, and D.V. Dung.

              Imprint          [Manila] : Asian Development Bank, 2002.

              Descr.           11 p.

             Subjects         Law. -- Vietnam

                                 Security (Law) -- Vietnam.

                                 Technical assistance -- Vietnam.

             Location        Puey Ungphakorn Library

-------------------

General book                        

KPT4077 .W67

              Title             National legislation on domestic violence in the Mekong sub-region :

                                  Cambodia, Lao PDR, Thailand and Vietnam : Workshop on ... 4-6

                                  Decmber 2001, Phnom Penh,  Cambodia / [organized by] Asian

                                 Forum  for Human Rights and Development (Forum-Asia) ; co-

                                  organizers, Asia   Pacific Forum on Women, Law and Development

                                  (APWLD), Ministry of   Women's and Veteran Affairs of Cambodia ;

                                  edited by Alison   Gita Aggarwal.

                 Author        Workshop on National Legislation on Domestic Violence in the

                                   Mekong   Sub-Region : Cambodia, Lao PDR, Thailand and Vietnam

                                   (2001 : Phnom   Penh, Cambodia)

                Imprint        Bangkok, Thailand : Asian Forum for Human Rights and

                                   Development,     2002.

                Descr.          147, [20] p. : ill.

                Subjects       Family violence -- Law and legislation -- Thailand -- Congresses.

                                   Family violence -- Law and legislation -- Cambodia -- Congresses.

                                   Family violence -- Law and legislation -- Laos -- Congresses.

                                   Family violence -- Law and legislation -- Vietnam -- Congresses.

               Location         Pridi Banomyong Library

-------------------

General book                        

DS559.912 .V5424

            Title                Vietnam's new order : international perspectives on the State and

                                   reform in Vietnam /  edited by Stephanie Balme and Mark Sidel.

             Edition            1st ed.

             Imprint           New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2007.

             Descr.             x, 262 p. : ill.

             Series             CERI series in international relations and political economy

               Note            This volume is primarily the product of two conferences on

                                  contemporary Vietnam  convened by the Research Group on

                                  Contemporary Vietnam of the Centre d'Etudes  et de Relations  

                                   Internationales (CERI) at the Institut d'Etudes Politiques de Paris

                                   (Sciences Po) in the fall of 2003 and 2004.

               Subjects         Law reform -- Vietnam -- Congresses.

                                   Law -- Vietnam -- Congresses.

                                   Vietnam -- Foreign relations -- Congresses.

                                   Vietnam -- Politics and government -- 1975- -- Congresses.

                                    Vietnam -- Economic conditions -- 1975- -- Congresses.

              Addauthor      Balme, Stephanie.

                                   Sidel, Mark, 1957-     

              Location         Boonchoo Treethong Library

                                   Puey Library. Rangsit Campus

-------------------

Reference book                      

KPV3645.A28 2006       

             Title              Tax : export-import tariff and VAT on imports / Ministry of Finance,

                                  General Department of Customs.

              Imprint          [Hochiminh City] : Hochiminh City General Pub. House, 2006.

              Descr.            956 p.

              Subjects         Tariff -- Law and legislation -- Vietnam.

                                    Value-added tax -- Law and legislation -- Vietnam.

               Addauthor       Vietnam. General Dept. of Customs.

               Location          Pridi Banomyong Library

-------------------

General book                         

KNQ470 .A85                      

             Title              Asian socialism & legal change : the dynamics of Vietnamese and

                                 Chinese reform / John Gillespie & Pip Nicholson (eds.).

              Edition         1st ed.

              Imprint          Canberra, Australia : Australian National University E Press, c2005.

              Descr.            xiii, 340 p.

              Subjects         Law reform -- China.

                                  Law reform -- Vietnam.

                                  Socialism -- China.

                                  Socialism -- Vietnam.

                                  Law and socialism.

            Addauthor       Gillespie, John (John Stanley)

                                  Nicholson, Penelope.

             Location          Boonchoo Treethong Library

-------------------

General book                        

KPV465.5 .S53

             Title              Law and society in Vietnam

              Author          Sidel, Mark, 1957-

              Imprint         Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2008.

              Descr.           xii, 256 p.

              Series            Cambridge studies in law and society

               Subjects       Rule of law -- Vietnam.

                                  Sociological jurisprudence -- Vietnam.

                                   Law -- Vietnam.

                                   Vietnam -- Politics and government -- 1975-

              Location        Sanya Dharmasakti Library

                                  Puey Library. Rangsit Campus

-------------------

General book                        

KPV2070 .S53 2009

              Title            The constitution of Vietnam : a contextual analysis

              Author          Sidel, Mark.

              Imprint         Portland, Or. : Hart, 2009.

              Descr.           xiv, 219 p.

              Series           Constitutional systems of the world.

              Subjects       Constitutional law -- Vietnam.

              Location      Sanya Dharmasakti Library

-------------------

General book                        

KNC764 .L443 2010                  

            Title               Legal reforms in China and Vietnam : a comparison of Asian

                                 communist regimes /  edited by John Gillespie and Albert H.Y. Chen.

            Imprint           Abingdon, [U.K.]: Routledge, 2010.

            Descr.             xiv, 378 p.

            Series             Routledge law in Asia ; 8

            Subjects          Trade regulation -- China.

                                Trade regulation -- Vietnam.

                                 Law reform -- China.

                                 Law reform -- Vietnam.

            Location         Professor Direck Jayanama Library