บรรณานุกรมกฎหมายประเทศฟิลิปปินส์

บรรณานุกรมกฎหมายประเทศฟิลิปปินส์

หนังสือทั่วไป                      

 K1707 .ค564         

             Title              ความเบื้องต้นว่าด้วยอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

                                 และประมวลกฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ / คณะกรรมการยกร่างประมวลกฎหมาย

                                 แรงงานของรัฐสภา ; คณะกรรมการจัดทำ เกียรติศักดิ์ ภะมะรินทร์ ... [และคน

                                 อื่นๆ].

              Imprint         [กรุงเทพฯ] : สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2548]-

              Series           เอกสารคณะกรรมการยกร่างประมวลกฎหมายแรงงานของรัฐสภา ; ลำดับที่ 3

              Subjects       กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ.

                                 กฎหมายแรงงาน -- ไทย.

                                 กฎหมายแรงงาน -- ฟิลิปปินส์.

              Addauthor    เกียรติศักดิ์ ภะมะรินทร์.

              Location        Sanya Dharmasakti Library

Philippines

1คลังหนังสือระบบแอลซี                

JQ1258 .J68      

           Title               Primer on Philipine government and constitution.

           Author            Joven, Jose R.

           Imprint           Manila, Rex Book Store (1989)

           Descr.            114 p.

           Subjects         Constitutional law -- Philippines. 

                                Administrative law -- Philippines.

                                 Philippines -- Politics and government.

-------------------

2คลังหนังสือระบบแอลซี                

HD2905 .A2        

            Title              Laws affecting Government owned or controlled corporations :

                                proceedings of the  Institute on Government Owned or Controlled 

                                Corporations

            Author           Abaya, Bonifacio A.

            Imprint           Quezon City : U.P. Law Center, c1976.

            Descr.             123 p.

            Subjects          Corporation law -- Philippines.

-------------------

3คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 A33      

            Title              Commentaries and jurisprudence on the commercial laws of the 

                                 Philippines,

             Author           Agbayani, Aguedo F.

             Imprint          Quezon City, AFA Publications [c1964-

             Date of Publ   1978 ed.-

             Descr.             v.

             Subjects         Commercial law -- Philippines.

-------------------

4คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P48 1975

           Title               Civil law: civil code annotated; civil code of the Philippines, Republic act

                                no. 386, by Ambrosio Padilla             .

            Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

            Edition           [7th ed.].

            Imprint           Manila [Padilla Publications] 1975-

            Descr.             v.

            Other Ed.        (4th ed.) Civil law, Civil code annotated ;

            Subjects         Civil law -- Philippines.

            Addauthor      Padilla, Ambrosio.

-------------------

5คลังหนังสือระบบแอลซี                

HF1375.A6 P48

            Title              Commentaries and jurisprudence on the commercial laws of the

                                Philippines, by Arturo  M. Tolentino.

            Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

            Edition           8th ed.

            Imprint          Manila, Acme Publications [1958]

            Descr.            2 v.

            Subjects        Commercial law -- Philippines.

            Addauthor      Tolentino, Arturo M.

-------------------

6คลังหนังสือระบบแอลซี                

HJ3621 .A7

            Title              Agrarian reform, cooperatives, and taxation / by Reynaldo B. Aralar.

            Author           Aralar, Reynaldo B.

            Imprint          Manila, : Rex Book Store, 1978.

            Descr.            321 p.

            Subjects        Taxation -- Law and legislation -- Philippines.

                                Land tenure -- Law and legislation -- Philippines.

            Agricultural     laws and legislation -- Philippines.

            Cooperative    societies -- Law and legislation -- Philippines.

-------------------

7คลังหนังสือระบบแอลซี               

KQH.P5 P5       

           Title              Philippine environmental law; comments and materials.

           Author           Philippines. National Environmental Protection Council.

            Edition          184 ed.

            Imprint          Quezon City (1984)

            Descr.            v

            Subjects         Environmental law -- Philippines.

-------------------

8คลังหนังสือระบบแอลซี                 Withdraw Processing

HG3312 .P45     

            Title              Banking laws of the Philippines. [Compiled by CBSI editorial staff]

            Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

            Edition           6th ed.

            Imprint           Manila, Central Book Supply, 1964.

            Descr.            173 p.

            Other Ed.        Rev. ed. Philippine banking laws.

            Subjects         Corporation law -- Philippines.

                                 Banking law -- Philippines.

-------------------

9คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 B3

           Title                Philippine perspectives on legal education ; proceedings of the First 

                                 Conference of Law Deans, 1976 / edited by Froilan M. Bacuไngan &

                                 Gonzalo T. Santos.

            Author            Bacungan, Froilan M.

            Imprint           Quezon City, U.P. Law Center, 1976.

            Descr.             157 p.

            Subjects          Law -- Study and teaching -- Philippines.

            Addauthor      Santos, Gonzalo T.

-------------------

10คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P485

            Title              Philippine permanent and general statutes / [compiled and edited by

                                Gabriel V. Trinidad, Jr.].                

             Author          Philippines. Laws, statutes, etc.

             Edition          Rev. ed.

             Imprint         Manila, Capitol Publishing House, 1978.

             Descr.            v.

             Subjects         Law -- Philippines.

           Addauthor       Trinidad, Gabriel V.

-------------------

11คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P4784       

           Title               Civil code of the Philippines (Republic Act No. 386).

            Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

            Imprint           [Manila] Bureau of Printing, 1957.

            Descr.             426 p.

            Subjects          Civil law -- Philippines.

-------------------

12คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P49 1979

           Title               The revised penal code : Act no. 3815, as amended up to P.D. 1232 /

                                 compiled & edited by CBSI editorial staff.               

            Author            Philippines. Laws, statutes, etc.

            Edition           1979 ed.

            Imprint            Manila, Central Book Supply, 1979.

            Descr.             232 p.

            Other Ed.        14th ed. The revised penal code, Act no. 3815, as amended up to PD

                                 no. 1744 & BP  Blg. 186.

           Subjects          Criminal law -- Philippines.

-------------------

13คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 Q4

           Title                Law and population in the Philippines : a country monograph.

           Author             Quezon, Philippines. University of the Philippines. Law Center. Law and

                                  Population Project.

           Imprint             Quezon City, Law and Population Project, U.P. Law Center, c1975.

           Descr.              266 p.

           Subjects           Persons (Law) -- Philippines.

                                  Population  -- Law and legislation -- Philippines.

-------------------

14คลังหนังสือระบบแอลซี                

HF1375 .I5

            Title              Aspects of commercial law/1971. Edited by Sulpicio G. Guevara.

            Author          Institute on Aspects of Commercial Law, University of the Philippines,        

            Imprint          Quezon City, Division of Continuing Legal Education, University of the

                                Philippines [1971]

            Descr.           284 p.

            Series            Law Institute series

            Subjects         Commercial law -- Philippines.

            Addauthor     Guevara, Sulpicio.

-------------------

15คลังหนังสือระบบแอลซี                

HD2754.P6 P48

           Title               The corporation law (Act no. 1459, as amended)

           Author            Philippines. Laws, statutes, etc.

            Edition           4th ed.

            Imprint           Manila, [Central Book Supply] 1962.

            Descr.            102 p.

            Subjects         Corporation law -- Philippines.

                                  Partnership -- Philippines.

            Addauthor        Central Book Supply, Inc.

-------------------

16General book                        

HD6250.P62 R5       

           Title               Children and hazardous work in the Philippines / Victoria Rialp.

            Author           Rialp, Victoria.

            Imprint           Geneva : International Labour Office, 1993.

            Descr.             x, 72 p.

            Series             ILO child labour collection

            Subjects         Child labor -- Philippines.

                                Youth -- Employment -- Philippines.

                                 Hazardous occupations.

                                 Child prostitution -- Philippines.

                                 Child labor -- Law and legislation -- Philippines.

             Addauthor      International Labour Office.

 

-------------------

 

1Reference book                      

KQH.P5 P493       

            Title               Annotations and jurisprudence on the national internal revene code of

                                  1977, as amended / by Jose Aranas.             

             Author            Philippines. Laws, statutes, etc.

             Edition            6th ed.

             Imprint            Manila, Philippines : Rex Book Store, c1983.

             Descr.              v.

             Subjects           Taxation -- Law and legislation -- Philippines.

             Location           Sanya Dharmasakti Library

-------------------

17คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 M324     

            Title              Administrative law, law of public officers and election law

            Author           Martin, Ruperto G.

            Edition           Rev. ed.

            Imprint           Manila : Premium Book Store, 1983.

            Descr.             635 p.

            Subjects          Administrative law -- Philippines.

                                  Election law -- Philippines.

                                  Philippines -- Officials and employees.

-------------------

2General book                        

DS666.M8 E86

            Title              Comparative analysis of the Tausug and Pattani Muslims' Adat laws        

            Author          Esmula, Wadja K.

            Imprint          Singapore : Southeast Asian Studies Program, Institute of South East Asian

                                Studies, c1990.

            Descr.           78 p.

            Series           Teaching and research exchange fellowships report ; no. 6

                               Teaching and research exchange fellowships ; no. 6.

            Subjects        Muslims -- Philippines -- Sulu Archi pelago.

                                Muslims -- Thailand -- Pattani.

                                Adat law -- Philippines -- Sulu Archipelago.

                                Adat law -- Thailand -- Pattani.

 

            Addauthor      Southeast Asian Studies Program (Institute of Southeast Asian Studies)

            Location         Sanya Dharmasakti Library

-------------------

18คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 S4

            Title              Clinical approach to legal education ; proceedings. Ed. by Flerida Ruth P.

                                Romero.

             Author         Seminar on Clinical Approach to Legal Education (1980 : Quezon City)

             Imprint         Quezon City, U.P. Law Center (1980)

             Descr.           123 p.

             Subjects        Law -- Study and teaching -- Philippines.

              Addauthor    Romero, Flerida Ruth P.

-------------------

19คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P49 1983      

             Title             The revised penal code, Act no. 3815, as amended up to PD no. 1744 &

                                 BP Blg. 186. Ed. & comp. by CBSI editorial staff.                

             Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

             Edition          14th ed.

             Imprint          Manila, Central Book Supply (1983)

             Descr.            315 p.

             Other Ed.       3d ed. The revised penal code (Act no. 3815, as amended)

                                 1976 ed. The revised penal code (Act no. 3815, as amended up to

                                 Presidential Decree 818)

                                 1979 ed. The revised penal code : Act no. 3815, as amended up to

                                 P.D. 1232 /

              Subjects        Criminal law -- Philippines.

-------------------

20คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P484

            Title             Negotiable instruments. law, Act no. 2031. Comp. & ed. by CBSI editorial

                                staff.

             Author         Philippines. Laws, statutes, etc.

             Edition         9th ed.

            Imprint           Manila, Central Book Supply (1983)

            Descr.            163 p.

            Subjects          Commercial law -- Philippines.

-------------------

21คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P4817       

            Title              The insurance code of the Philippines annotated, by Hector S. De Leon.

             Author          Philippines. Laws, statutes, etc.

             Edition          1984 ed.

             Imprint          Manila, Rex Book Store (1984)

             Descr.            628 p.

             Subjects          Insurance law -- Philippines.

-------------------

22คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P465       

            Title             Agricultural land reform code (Republic act no.3844). By Central Book

                                Supply, inc.

             Author          Philippines. Laws, statutes, etc.

             Edition          1982 ed.

             Imprint          Manila, Central Book Supply (1982)

             Descr.           339 p.

             Subjects        Land tenure -- Law and legislation -- Philippines.

                                 Land reform -- Philippines.

-------------------

3General book                        

KQH.P5 M326

            Title              Introduction to Philippine laws.

             Author          Martin, Ruperto G.

             Edition          Rev. ed.

             Imprint          Manila, Premium Book Store (1982)

             Descr.           397 p.

             Subjects        Law -- Philippines -- Outlines, syllabi, etc.

             Location        Sanya Dharmasakti Library

-------------------

 

4General book                        

KQH.P5 C33       

            Title               Insurance.

            Author            Campos, Maria Clara L.

            Imprint           Quezon City, U.P. Law Center (1983)

            Descr.             418 p.

            Subjects          Insurance law -- Philippines.

            Location          Sanya Dharmasakti Library

-------------------

23คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 M33

            Title              Commentaries and jurisprudence on the Philippine Commercial laws.

            Author          Martin, Teodorico C.

            Edition          Rev. ed.

            Imprint         Manila, Central Book Supply, 1980-81.

            Descr.           V.

            Subjects        Commercial law -- Philippines.

-------------------

24คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P494

           Title               The revised penal code: criminal law, by Luis B. Reyes.

            Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

            Edition           12th ed. rev.

            Imprint           Manila, Rex Book Store (1981)

            Descr.             v.

            Subjects          Criminal law -- Philippines.

            Addauthor       Reyes, Luis B.

-------------------

5General book                        

KQH.P5 P478 1981

           Title               Civil code of the Philippines annotated, by Edgardo L. Paras.

            Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

            Edition           10th ed.

            Imprint           Manila, Rax Book Store, 1981.

            Descr.            v.1, 4

            Other Ed.       Civil code of the Philippines annotated

                                9th ed. Civil code of the Philippines annotated,

            Subjects        Civil law -- Philippines.

            Addauthor      Paras, Edgardo Lardizabal.

            Location         Sanya Dharmasakti Library

-------------------

6General book                         

JQ1410.A3 R5

           Title              Law of public administration.

           Author           Rivera, Juan F., 1906-

           Imprint          Caloocan, Kiko Printing Press, 1955.

           Descr.            1070 p.

           Subjects         Administrative law -- Philippines.

           Location         Sanya Dharmasakti Library

-------------------

25คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 R6   

            Title              Philippines marine living resources and the 1982 United Nations

                                convention of the law  of the sea.

            Author           Rorquillo, Inocencio.

            Imprint           Bangkok, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, n.d.

            Descr.             50 p. map.

            Subjects         Marine resources conservation -- Law and legislation -- Philippines.

                                 Maritime law -- Philippines.

-------------------

7General book                         

HJ4017 .C62

           Title              Recent developments on tax law ; proceedings of the twelfth annual

                               institute on tax law-                

           Author           Concepction, Catalina B.

           Imprint          Quezon City, U.P. Law Center (1976)

           Descr.            300 p.

          Subjects          Taxation -- Law and legislation -- Philippines.

          Location          Sanya Dharmasakti Library

-------------------

26คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 G3

            Title              Philippine political law, principles and problems.

            Author           Garcia, Gaudencio.

            Edition           Rev. ed.

            Imprint           Manila, Kiko Printing Press, (1951?)

            Descr.            931 p.

           Subjects          Public law -- Philippines.

-------------------

27คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P49

           Title              The revised penal code (Act no. 3815, as amended)

           Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

           Edition           3d ed.

           Imprint           Manila, Central Book Supp, 1964.

           Descr.            158 p.

           Other Ed.       14th ed. The revised penal code, Act no. 3815, as amended up to PD no.

                                1744 & BP   Blg. 186.

           Subjects         Criminal law -- Philippines.

-------------------

28คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 Q3932 1972

           Title              Survey of Philippine law and jurisprudence.

            Author          Quezon, Philippines. University of the Philippines. Law Center.

            Imprint          Quezon City, Division of Publications, U.P. Law Center, 1972-

            Date of Publ  1972-

            Descr.  v.

            Subjects         Law -- Philippines -- Periodicals.

-------------------

8General book                        

K .P27

            Title               Introduction to legal philosophy.

            Author            Pascual, Crisolito.

            Imprint           (Manila, G. Rangel) 1959.

            Descr.            414 p.

           Subjects        Law -- Philosophy.

                              Law -- Philippines.

           Location       Sanya Dharmasakti Library

-------------------

29คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P477      

           Title               Civil code of the Philippines. By Ramon C. Aquino.

            Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

            Imprint           Manila, Central Book Supply, 1958-

            Descr.            v.

            Subjects         Civil law -- Philippines.

            Addauthor       Aquino, Ramon C.

-------------------

30คลังหนังสือระบบแอลซี

KQH.P5 P478 1978       

            Title              Civil code of the Philippines annotated, by Edgardo L. Paras.

            Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

            Edition          9th ed.

            Imprint          Manila, Rex Book Store (1978)

             Descr.           v.

             Other Ed.      10th ed. Civil code of the Philippines annotated,

             Subjects       Civil law -- Philippines.

             Addauthor     Paras, Edgardo Lardizabal.

-------------------

31คลังหนังสือระบบแอลซี               

KQH.P5 P478

            Title              Civil code of the Philippines annotated by Sulpicio Guevara.

             Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

             Imprint         Manila, Atlas Pub., 1960.

             Descr.           444 p.

             Other Ed.      10th ed. Civil code of the Philippines annotated,

             Subjects        Civil law -- Philippines.

             Addauthor     Guevara, Sulpicio.

 

-------------------

32คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH .P5 P4813       

           Title              Commentaries and jurisprudence on the Civil code of the Philippines, by 

                                Arturo M. Tolentino.                

            Author          Philippines. Laws, statutes, etc.

            Imprint           Manila, Acme Pub. 1960.

            Descr.            5 v.

            Subjects         Civil law -- Philippines.

            Addauthor      Tolentino, Arturo M.

-------------------

33คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P49 1976       

            Title              The revised penal code (Act no. 3815, as amended up to Presidential

                                 Decree 818) by Ramon C. Aquino.                

             Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

             Edition           1976 ed.

             Imprint           Manila, Central Book Supply (1976)

             Descr.            v.

             Other Ed.       14th ed. The revised penal code, Act no. 3815, as amended up to PD

                                  no. 1744 & BP Blg. 186.

              Subjects        Criminal law -- Philippines.

              Addauthor      Aquino, Ramon C.

-------------------

9General book                        

KPM1040.A28 1981 P49

            Title              Land transportation and traffic code : Rep. Act No. 4136, as amended /

                                compiled & edited by CBSI editorial staff.                

             Author          Philippines. Laws, statutes, etc.

             Edition          1981 5th ed.

             Imprint         Manila, Philippines : Central Book Supply, Inc., 1981.

             Descr.          x, 161 p. : ill.

             Note            Title on spine: Land transportation code.

              Subjects       Traffic regulations -- Philippines.

                                 Motor vehicles -- Law and legislation -- Philippines.

                                 Aeronautics, Commercial -- Law and legislation -- Philippines.

            Addauthor      Central Book Supply, Inc.

            AddTitle          Land transportation code.

            Location          Sanya Dharmasakti Library

-------------------

34คลังหนังสือระบบแอลซี                

KPM954.A291983 A6 D4

            Title              The Corporation Code of the Philippines, annotated / by Hector S. De

                                 Leon.

             Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

             Edition           1983 ed.

             Imprint          Manila, Philippines : Rex Book Store, c1983.

             Descr.            xxii, 913 p.

              Subjects        Corporation law -- Philippines.

              Addauthor      De Leon, Hector S.

-------------------

35คลังหนังสือระบบแอลซี                

KPM479 .R37

            Title              Commentaries and jurisprudence on the Muslim code of the Philippines                 

             Author          Rasul, Jainal D. and Ibrahim Ghazali

             Imprint          Ouezon City : Central Lawbook Pub., c1984.

             Descr.            xxii, 469 p.

             Subjects         Law -- Philippines.

                                   Islamic law -- Philippines

   -------------------

36คลังหนังสือระบบแอลซี                

KPM909 .A95      

            Title               Investments in the Philippines : (a study of fiscal and tax incentives, and

                                  the applicable laws, rules, regulations, and rulings) and Jaime D.                           

             Author            Ascano, Justiniano Y. and Jaime D Discaya.

             Imprint           Quezon City : Central Lawbook Pub., c1980.

             Descr.              xl, 804 p. : ill.

             Subjects          Investments, Foreign -- Law and legislation -- Philippines.

                                   Investments, Foreign -- Taxation -- Law and legislation -- Philippines.

                                   Investments -- Law and legislation -- Philippines.

                                   Investments -- Taxation -- Law and legislation -- Philippines.

                                 Industrial laws and legislation -- Philippines.

-------------------

37คลังหนังสือระบบแอลซี                

KPM947.5 .M67

            Title              Philippine law and jurisprudence on products liability : a comparative   

                                 study P.                     

             Author           Mosqueda, Roman P.

              Edition          1982 ed.

               Imprint         Diliman, Quezon City : UP Law Center, c1982.

               Descr.           xix, 583 p.

               Subjects        Law -- Philippines.

                                   Products  liability -- Philippines.

-------------------

10General book                        

KPM956 .P49    

            Title              The corporation code of the Philippines with the omnibus investments

                                 code.

             Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

             Imprint           Diliman, Quezon City : UP Law Center, 1981.

              Descr.            viii, 207 p.

              Subjects         Corporation law -- Philippines.

                                   Investments -- Law and legislation -- Philippines.

                                   Investments, Foreign -- Law and legislation -- Philippines.

              Location         Sanya Dharmasakti Library

-------------------

38คลังหนังสือระบบแอลซี                

KPM659.A291981 A6 A35

             Title              Code of agrarian reforms of the Philippines : republic act no. 3844 (as

                                  amended)   

              Author          Agustin, Venerando L.

              Edition          1st ed.

              Imprint          Quezon City : University of the Philippines, Law Center, 1981.

              Descr.            xiv, 338 p.

              Subjects         Land tenure -- Law and legislation -- Philippines.

 

-------------------

39คลังหนังสือระบบแอลซี                

KPM933.A46 B47

           Title                Philippine law on medicare

            Author            Besinga, Cornelio R.

            Edition            1980 ed.

             Imprint           Quezon City, Philippines : Central Lawbook Pub., c1980.

             Descr.             xxi, 538 p. : ports.

             Note               Volume four of a multipart item lacking a collective title

              Subjects          Insurance, Health -- Law and legislation -- Philippines.

-------------------

40คลังหนังสือระบบแอล

KPM3200 .T44

            Title              Commentaries on the revised tariff and customs code of the Philippines :

                                 P.D. no. 1464,  as amended by Executive order no. 688

             Author          Tejam, Montano A.

             Edition          1983 4th and rev. ed.

             Imprint         Quezon City : Central Lawbook Pub., c1983-

              Descr.           v.

              Note            Includes various editions of some volumes.

              Subjects       Tariff -- Law and legislation -- Philippines.

                                 Customs administration -- Law and legislation -- Philippines.

              Addauthor      Philippines. Tariff and Customs Code of the Philippines.

-------------------

41คลังหนังสือระบบแอลซี

KQH.P5 P496      

           Title               Vital legal documents in the new society (all general orders, letters of        

                                instructions and Presidential decrees from September 21, 1972 to 

                                November, 1972)  Comp. & ed. by  CBSI editorial staff.

            Author           Philippines. Laws, statutes, etc.

             Imprint         Manila, Central Book Supply (1973)-

             Descr.           v.

             Subjects        Maritime law -- Philippines.

             Addauthor    Central Book Supply, Inc.

 

-------------------

42คลังหนังสือระบบแอลซี                

KQH.P5 P48       

            Title              Civil law, Civil code annotated ; Civil code of the Philippines, Republic

                                act no. 386, by Ambrosio Padilla.                

             Author          Philippines. Laws, statutes, etc.

             Edition          (4th ed.)

             Imprint          Manila (P. C. F. Publications) 1956-

             Descr.            4 v.

             Other Ed.        [7th ed.]. Civil law: civil code annotated;

             Subjects         Civil law -- Philippines.

              Addauthor     Padilla, Ambrosio.

-------------------

11General book                        

JC599.P5 P7       

           Title               President Ferdinand E. Marcos on law ; development and human rights.

            Imprint          Quezon City, U.P. Law Center (1978)

            Descr.            67 p.

            Subjects         Civil rights -- Philippines.

                                 Law -- Philippines.

            Addauthor       Marcos, Ferdinand Edralin, 1917-1989.

             Location        Sanya Dharmasakti Library

-------------------

12General book                        

KPM970 .P37       

            Title              Philippine ports, shipping and navigation under the new international law

                                of the sea : a roundtable discussion / edited by Reynaldo B. Vea, Ida Mae 

                                Fernandez.

             Imprint          Diliman, Quezon City, Philippines : Institute of International Legal

                                 Studies, University of  the Philippines Law Center, 1995.                                   

              Descr.           iv, 117 p.

              Note             Running title: Ports, shipping, navigation and the law of the sea.

              Subjects        Maritime law -- Philippines.

                                  Merchant marine -- Philippines.

                                  Harbors -- Law and legislation -- Philippines.

                                Shipping -- Philippines.

           Addauthor       Vea, Reynaldo B.

                                  Fernandez, Ida Mae.

            Location          Sanya Dharmasakti Library

-------------------

13General book                        

HC462.95 .M343

            Title              Japan in the new stage of world capitalism : a regional context of

                                problems in law and  development in Philippine-Japanese relations       

             Author           Magallona, Merlin M.

             Imprint          Quezon City, Philippines : Institute of International Legal studies,

                                 University of the Philippines Law Center, 1995                 .

              Descr.           ix, 76 p.

             Series             International relations pamphlet series ; No. 5

                                  IILS pamphlet series

              Subjects        Economic forecasting -- Japan.

                                  Commercial law -- Japan.

                                  Commercial law -- Philippines.

                                  Capital movements.

                                  Japan -- Economic policy -- 1989-

                                  Japan -- Foreign economic relations -- Philippines.

              Location        Sanya Dharmasakti Library

-------------------

43คลังหนังสือระบบแอลซี                

KPM3800 .F73 1958       

           Title               The revised penal code

            Author  Francisco, Vicente J.

            Edition  3rd ed.

            Imprint  Manila, Philippines : East Pub., 1958-1961.

            Descr.  3 v.

           Subjects  Criminal law -- Philippines.

-------------------

14General book                        

KPM63 .P36

            Title             Transparency : unanimity & diversity.

            Author           Panganiban, Artemio V.

            Imprint           Manila, Philippines : Supreme Court Press, 2000.

            Descr.             xxi, 490 p. : col. ill.

            Subjects          Law -- Philippines.

            Location          Puey Library. Rangsit Campus

-------------------

15Document

DOC .E556R48

            Title              The return of piracy : decolonization and international relations in a

                                 maritime border  region (the Sulu Sea), 1959-63

             Author           Ekloef, Stefan.

             Imprint          [Lund] Sweden : Centre for East and South-East Asian Studies, Lund 

                                  University, 2005.

             Descr.            14 p. : map.

             Series             Working papers in contemporary Asian studies ; 15

              Subjects        Trials (Piracy) -- Philippines.

                                  LocationMaritime law -- Philippines.

             Location         Pridi Banomyong Library