• ปฏิทินกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
  ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มธ. เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูล และเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการวิจัย
  กิจกรรมเดือน เมษายน 2557
  วันที่ 28 เม.ย. 57 : อบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X7
       รายละเอียด : Endnote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม
       เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม
       หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจากแหล่งฐานข้อมูลต่างๆที่ห้องสมุดบอกรับ
       และสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Word ได้ ลงทะเบียน : ได้ที่นี่
  รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 • เลขหมู่ Call number ระบบใหม่
        ตั้งแต่18 พ.ย. 56 สำนักหอสมุด ม.ธ.จะเปลี่ยนเลขหมู่หนังสือจากระบบเดิมเป็นระบบใหม่ โดยเลขเรียกหนังสือในระบบใหม่จะขึ้นต้นด้วยตัวย่อของสาขาวิชา เช่น HIST คือ ประวัติศาสตร์(history)  สำหรับหนังสือเก่าก็ยังเป็นเลขหมู่เดิมอยู่และเก็บในชั้นที่เดิม การเรียงหนังสือของเลขหมู่หนังสือในระบบใหม่ยังเหมือนเดิมจาก A ไป Z และจากน้อยไปมากเริ่มที่ตัวอักษรย่อสาขาวิชา ตัวอักษรแสดงหมวดย่อยของสาขาวิชา ปีพิมพ์ของหนังสือ (ค.ศ.) และเลขระเบียนข้อมูลตามลำดับ และเรียงหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไว้ด้วยกัน
 • OCLC Asia Pacific Regional Council 5th Membership Conference
  Oct. 7th-8th, 2013 Pathum Thani, Thailand

  All librarian in the Asia-Pacific Region are invited to attend the OCLC Asia Pacific Regional Council 5th Membership Conference, organized in cooperation with Thammasat University, taking place October 7th-8th, 2013 at the Thailand Science Park Convention Center in Pathum Thaini. Conference attendance is free of charge. Registration will be open until September 30 th 2013, limit 370 participants. • สำนักหอสมุดขอเชิญผู้สนใจทุกท่านทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ดังนี้

  1. Charting Thailand's Economy Plus ทดลองใช้ที่http://chartingthailandeconomy.com/ ระยะเวลาทดลองใช้: ตั้งแต่ 15พ.ย.56 -15พ.ค.57


  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 • ขอเชิญสมาชิกห้องสมุดลงทะเบียน
  เพื่อรับข้อมูลข่าวสารผ่านบริการ SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  อาทิเช่น ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆของห้องสมุด การบอกรับฐานข้อมูลใหม่ ฐานข้อมูลทดลองใช้
  การเปิด-ปิดบริการของห้องสมุด การรับหนังสือ การต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุด